Sykkelbyen – det er det mange forbinder med Sandnes

For her ble hele Norges DBS-sykler en gang produsert. Og hvem har vel ikke vært en stolt eier av en slik? Ser vi enda lengre tilbake, springer byen bokstaveligtalt ut av de rike blåleireforekomstene på begge sider av Vågen. Blåleiren ble snart til tonnevis av rød teglstein, som både inn- og utland trykket til sitt bryst. Og dermed vokste industribyen Sandnes fort fram.

Mange tiår etter at det siste teglverket ble lagt ned, vokser byen mer enn noen gang – og er nå landets syvende største by.

En grønn oase midt i byen – inspirert av Central Park i New York

En by som både ser langt inn i framtiden og utover landegrensene med tanke på byutvikling. Gamle industribygg blir utnyttet og får nytt liv og uttrykk, rent interiørmessig. Man ser dessuten med nye øyne på etablerte løsninger. Et eksempel på dette, er planene for rutebilstasjonen i Sandnes – mer kjent som Ruten.

Etter en arkitektkonkurranse, ble løsningen ”Lysning” valgt. ”Lysning” innebærer å omgjøre den grå Ruten til en grønn oase midt i byen – inspirert av Central Park i New York. De spenstige planene inneholder også en skøytebane midt i det grønne, som utvilsomt vil gjøre Ruten til et samlingspunkt i positiv forstand. Og dette er bare en av flere planer som skal løfte Sandnes inn i framtiden.