Aktuelt

God fremdrift på byggeplassen

Siden påsken er pelearbeidene fullført, og arbeidet med støp av råbygget har begynt. Fremover mot sommeren

Nå bygger vi Øglændkvartalet! Ta kontakt for privatvisning

I lys av dagens situasjon har vi inntil videre valgt å ikke invitere til de vanlige fellesvisningene

Da er salget og byggestart i gang!

Onsdag 30. november ble en merkedag for Øglændkvartalet, – og starten på noe nytt for folk og by.

Byggestart og nylansering 30. oktober kl. 17.30 – 19.00!

Kom til Pastabakeriets gamle lokaler i Langgata 10, hvor meglerne for første gang presenterer de nye kundetilpassede leilighetene som dekker de aller fleste behov.

Kjøp av ny bolig bidrar til høyere komfort og trivsel!

Ingen skavanker, skjeve gulv eller stygge spikerhull i veggene til å forstyrre idyllen – bare nye, velduftende materialer.

Fra tradisjonelt håndverk til high fashion

Den går en rød tråd gjennom Sandnes Garn sin historie. Ikke bare gjennom Mariusgenseren og andre produkter de ble så kjent for. Men gjennom innovasjon.

Prikken over i-en: hjelp til både deg og boligen din!

Hvis ”klær gjør mannen”, som de sier, er det vel også slik at ”møbler gjør boligen”. For om boligen får det rette interiøret, skinner også den. DFU kan hjelpe alle – både deg og boligen din!


Fremtidens Sandnes

Sykkelbyen – det er det mange forbinder med Sandnes

For her ble hele Norges DBS-sykler en gang produsert. Og hvem har vel ikke vært en stolt eier av en slik? Ser vi enda lengre tilbake, springer byen bokstaveligtalt ut av de rike blåleireforekomstene på begge sider av Vågen. Blåleiren ble snart til tonnevis av rød teglstein, som både inn- og utland trykket til sitt bryst. Og dermed vokste industribyen Sandnes fort fram.

Mange tiår etter at det siste teglverket ble lagt ned, vokser byen mer enn noen gang – og er nå landets syvende største by.

En grønn oase midt i byen – inspirert av Central Park i New York

En by som både ser langt inn i framtiden og utover landegrensene med tanke på byutvikling. Gamle industribygg blir utnyttet og får nytt liv og uttrykk, rent interiørmessig. Man ser dessuten med nye øyne på etablerte løsninger. Et eksempel på dette, er planene for rutebilstasjonen i Sandnes – mer kjent som Ruten.

Etter en arkitektkonkurranse, ble løsningen ”Lysning” valgt. ”Lysning” innebærer å omgjøre den grå Ruten til en grønn oase midt i byen – inspirert av Central Park i New York. De spenstige planene inneholder også en skøytebane midt i det grønne, som utvilsomt vil gjøre Ruten til et samlingspunkt i positiv forstand. Og dette er bare en av flere planer som skal løfte Sandnes inn i framtiden.


Arkitektens visjon

Ved å bryte opp kvartalsstrukturen, så binder Øglændkvartalet sammen de to motsetningene

Det etableres nye byrom, smug og gater – som bygger videre på den eksisterende bystrukturen vest for toglinjen. Kvartalet skal inneholde handel, servering og rekreasjon – bundet sammen av et sentralt torg. Det etableres en ny miljøgate i Erling Skjalgssons gate, som lager en god forbindelse på tvers av byen mot Bystasjonen.

Det ærverdige Øglændmagasinet gjenoppstår med handel og boliger, og skaper en port mot Krossen på gateplan. Prosjektet omfatter en betydelig restaurering av byens viktige kulturminner og etablering av ny moderne bygningsmasse som veves inn i eksisterende bystruktur.

Uteområde / Bakhage

Det legges stor vekt på å skape et godt bomiljø.

Leilighetene har gode og varierte planløsninger, og det settes høye krav til opparbeidelse av uteområdene, med fokus på grønt. Kvartalet er åpent mot sør for å gi solrike uteplasser og lys inn i bebyggelsen. Leilighetene får private terrasser eller balkonger. Alle beboerne får tilgang til et trivelig uteområde plassert på tak en etasje over gatenivå. Dette uteområdet opparbeides som en møteplass med fokus på beplantning, opphold, lek og avslapning. Her kan man balansere det private med det urbane, og enkelt trekke seg tilbake til sitt ved behov.

Kvartalet vil fremstå som en sammensatt helhet, og vil tilføre byen et arkitektonisk mangfold. Variasjonen fortoner seg i ulike fasader, med forskjellige kvalitetsmaterialer som tegl og metall. På denne måten bryter man ned det massive preget som et moderne kvartal ofte får. Bygningsmassen vil fremstå forskjellig, avhengig av hvor i byen man ser det fra.

Arkitektens intensjon har vært å bygge videre på det arkitektoniske uttrykket som preger byen gjennom Sandnes ́ industriarv. Dette gir et bestandig og tidløst uttrykk, med moderne løsninger og kvaliteter.

Camilla Sjo Fasting
Cand. Arch. / Daglig leder

Kristine Meidell Hafsøe
Sivilarkitekt

Jonas Thor Roalsø
Cand. Arch. / M. Arch.


Beliggenheten

Bli en del av byen

Det er noe med å bo midt i byen, med alt du trenger og vil gjøre rett rundt hjørnet. Alt som tidligere måtte planlegges, kan nå skje spontant. I den rammen kan du bo urbant og privat i åpne og lyse rom med ekstra takhøyde og solid kvalitet. Nyt gleden av en helt ny bolig, klargjort for alt du kan forvente av en moderne leilighet i dag.

Steder i nærheten:

 1. Sandnes Brygge
 2. Sandnes Kulturhus
 3. Nye Sandnes Rådhus (kommer)
 4. Amfi Sandnes
 5. Odeon kino
 6. Rutebilstasjonen
 7. Sandnes stasjon
 8. Bystasjonen, kjøpesenter
 9. Elixia Treningssenter
 10. Hereford and Friends
 11. Gamlaværket
 12. Obsession
 13. Rostrup Kaffi & litt Te
 14. Villa Rosa
 15. Swedish Grace
 16. Sabi sushi
 17. Vitenfabrikken
 18. Sandvedparken

Uteliv i full blomst!

Tidligere reiste sandnesfolk gjerne til Stavanger for å hygge seg litt ekstra. Mye har skjedd siden den gang. Nå er Sandnes en bukett av ulike kulturtilbud, med dertil hørende spisesteder.

Ti Spiseri og Bar har raskt funnet en god plass hos Sandnesbuen med å gi både det tradisjonelle og det innovative en velsmakende opplevelse. Birger har burger, Foodfighters serverer mat the New York style, Gamlaværket byr på god tradisjonell mat, og Sabi Sushi er en av de bedre som serverer havets delikatesser, the japanese way. For å nevne noen.

Byens kulturtilbud i tradisjonell forstand, har også utviklet seg betydelig. Foruten et godt kinotilbud, og et konserthus som jevnlig varter opp med store artistnavn, har også de mindre konsertscenene vokst fram og funnet sin plass i bybildet. Blant annet Sandnes Brygge, som har egen restaurant og dermed også kan servere deg godbiter før selve konserten.


Historien

Chicago

Jonas Øglænd (1847–1931) var bondesønn fra gården Auglænd i Høylands fjellbygd utenfor Sandnes. Han var yngst av 10 søsken, gjetergutt og svært glad i fjellet. Men Jonas var også interessert i handel, og like etter konfirmasjonen reiste han til Sandnes hvor hans brødre Thore og Sven var handelsmenn. Jonas arbeidet hos sine brødre til han ble 17 år og antatt som lærling hos Henrik Svendsen, men allerede som 19-åring følte Jonas Øglænd at han kunne starte for seg selv. Han kjøpte tomt og bygget butikk midt i krysset mellom de tre hovedveiene til Jæren, Sola og Stavanger – dette til tross for mange advarsler ettersom «sentrum» den gang lå lenger nord.

Krysset, som fikk navnet Krossen – ble byens handelsmidtpunkt og konsernets hjem i hele dets levetid og med så mye aktivitet, utvikling og stadige ombygginger at området fikk kallenavnet «Chicago».

Jonas L. Øglænd og Olai Tengesdal konfererer om innkomne ordrer. (Ukjent/Jærmuseet)

Allerede som 19-åring følte Jonas Øglænd at han kunne starte for seg selv

Landhandel

Jonas Øglænd hadde med sin bakgrunn fra gårdsbruk, en meget god dialog med forbipasserende bønder som skulle til Stavanger og selge varer – og kjøpte opp hele varebeholdninger til en god pris. Dette var vinn-vinn for begge parter. Den nye landhandelen kunne nå dekke de fleste behov; her var kolonialvarer, korn og mel, tresko og sko, manufakturvarer og steintøy. De første årene var vanskelige, men Øglænd innførte noe ganske radikalt – faste priser. Han likte ikke pruting som førte til stor forskjellsbehandling, for noen var flinke til å prute, og det var som oftest de som var mest betalingsdyktige.

Kunstgjødsel

Da bøndene på Jæren startet intensivdrift med planlagt gjødsling, nye metoder og nye vekster, ble Øglænd grunnet sin bakgrunn, samt sin evne til å se fremover, den første i Rogaland som førte kunstgjødsel.

Sykkel og konfeksjon

1897–98 ble innledningen til en helt ny virksomhet – sykkelen. Øglænds to sønner Jakob og Lars fikk skandinavisk agentur på den amerikanske sykkelen “The World”, og ble opptatt som kompanjonger i familiefirmaet. Far og sønner innså fort at skulle de kunne konkurrere i fremtiden, måtte de starte egen produksjon, og Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

I 1932 ble navnet D.B.S. – forkortelse for “Den beste sykkel” – introdusert, og snart prydet det ovale skiltet med “D.B.S. Jonas Øglænd Sandnes” en stor del av den norske sykkelparken. Da sønnesønnen Sigurd Jonas Øglænd kom hjem fra utlandet i 1922, ble særlig salget av manufakturvarer utvidet, og 1926 besluttet Øglænd å starte egen konfeksjonsfabrikk. Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

En syerske syer sammen bukser på 6-trådsmaskin i konfeksjonsfabrikken til Jonas Øglænd sandnes.

Foto (Knudsens Fotosenter/Jærmuseet)

Størst i Norge på dekorasjon

På 50-60 og 70 tallet var Øglændkvartalets juleutstilling et stort trekkplaster i Sandnes og omegn. Alle ville få med seg avdukingen av den nye juleutstillingen som hvert år ble satt opp i det skjulte. I forbindelse med julen ble det også hengt opp et svært lerret hvor det ble vist Disney-filmer for folket.

Øglændkvartalet var selve hjertet i Øglænds imperium. Ekspansjonen fortsatte også etter Jonas Øglænds død, men i 1989 ble sykkelproduksjonen solgt til den svenske produsenten Monark og konfeksjonsbutikkene ble samme år overtatt av Varner-gruppen. I 1982 åpnet Jonas Øglænd Bedriftsmuseum som egen stiftelse. I dag har samlingen en sentral plass i Jærmuseet og Vitensenteret.

100-års jubileum

Den 18. april 1968 ble firma Jonas Øglænds 100-års jubileum feiret i tre dager. På selve dagen overrakte Jonas B. Øglænd firmaets jubileumsgave til Sandnes kommune: Et komplett innredet daghjem for 75 barn med en avdeling for 25 psykisk utviklingshemmede barn.

Bakgrunnen var ønsket om å gi Sandnes kommune en gave til minne om firmaets grunnleggere i erkjentlighet av det fruktbringende samarbeidet mellom firmaet og byen.

Jubileets høydepunkt var festmiddagen for 2600 ansatte med ledsagere og gjester. Konfeksjonsfabrikkens produksjonshall på 3500 kvm ble ryddet for alle maskiner og utstyr, og gjort om til festsal for en dag.

Etter jubileet ble det sagt i Sandnes at aldri før hadde byen opplevet et slikt arrangement – hvor praktisk talt hele byen deltok.

Konfeksjonsforretningen til Jonas Øglænd Sandnes under hovedsalget som startet 13. januar. I butikkvinduene er et stort antall salgsplakater, og det er flere folk ved butikken. (Ukjent/Jærmuseet)