Ved å bryte opp kvartalsstrukturen, så binder Øglændkvartalet sammen de to motsetningene

Det etableres nye byrom, smug og gater – som bygger videre på den eksisterende bystrukturen vest for toglinjen. Kvartalet skal inneholde handel, servering og rekreasjon – bundet sammen av et sentralt torg. Det etableres en ny miljøgate i Erling Skjalgssons gate, som lager en god forbindelse på tvers av byen mot Bystasjonen.

Det ærverdige Øglændmagasinet gjenoppstår med handel og boliger, og skaper en port mot Krossen på gateplan. Prosjektet omfatter en betydelig restaurering av byens viktige kulturminner og etablering av ny moderne bygningsmasse som veves inn i eksisterende bystruktur.

Uteområde / Bakhage

Det legges stor vekt på å skape et godt bomiljø.

Leilighetene har gode og varierte planløsninger, og det settes høye krav til opparbeidelse av uteområdene, med fokus på grønt. Kvartalet er åpent mot sør for å gi solrike uteplasser og lys inn i bebyggelsen. Leilighetene får private terrasser eller balkonger. Alle beboerne får tilgang til et trivelig uteområde plassert på tak en etasje over gatenivå. Dette uteområdet opparbeides som en møteplass med fokus på beplantning, opphold, lek og avslapning. Her kan man balansere det private med det urbane, og enkelt trekke seg tilbake til sitt ved behov.

Kvartalet vil fremstå som en sammensatt helhet, og vil tilføre byen et arkitektonisk mangfold. Variasjonen fortoner seg i ulike fasader, med forskjellige kvalitetsmaterialer som tegl og metall. På denne måten bryter man ned det massive preget som et moderne kvartal ofte får. Bygningsmassen vil fremstå forskjellig, avhengig av hvor i byen man ser det fra.

Arkitektens intensjon har vært å bygge videre på det arkitektoniske uttrykket som preger byen gjennom Sandnes ́ industriarv. Dette gir et bestandig og tidløst uttrykk, med moderne løsninger og kvaliteter.

Camilla Sjo Fasting
Cand. Arch. / Daglig leder

Kristine Meidell Hafsøe
Sivilarkitekt

Jonas Thor Roalsø
Cand. Arch. / M. Arch.