Historie

Fra krambu til konsern

Jonas Øglænd var i sin tid Sandnes’ største handels- og industridrivende. Han grunnla firmaet Jonas Øglænd, Norges største sykkelfabrikk og en betydelig konfeksjonsfabrikk.

Jonas Øglænd (1847–1931) var bondesønn fra gården Auglænd i Høylands fjellbygd utenfor Sandnes. Han var yngst av 10 søsken, gjetergutt og svært glad i fjellet. Men Jonas var også interessert i handel, og like etter konfirmasjonen reiste han til Sandnes hvor hans brødre Thore og Sven var handelsmenn. Jonas arbeidet hos sine brødre til han ble 17 år og antatt som lærling hos Henrik Svendsen, men allerede som 19-åring følte Jonas Øglænd at han kunne starte for seg selv.

Han kjøpte tomt og bygget butikk midt i krysset mellom de tre hovedveiene til Jæren, Sola og Stavanger – dette til tross for mange advarsler ettersom «sentrum» den gang lå lenger nord. Krysset, som fikk navnet Krossen – ble byens handelsmidtpunkt og konsernets hjem i hele dets levetid og med så mye aktivitet, utvikling og stadige ombygginger at området fikk kallenavnet «Chicago».

LANDHANDEL

Jonas Øglænd hadde med sin bakgrunn fra gårdsbruk, en meget god dialog med forbipasserende bønder som skulle til Stavanger og selge varer – og kjøpte opp hele varebeholdninger til en god pris. Dette var vinn-vinn for begge parter. Den nye landhandelen kunne nå dekke de fleste behov; her var kolonialvarer, korn og mel, tresko og sko, manufakturvarer og steintøy. De første årene var vanskelige, men Øglænd innførte noe ganske radikalt – faste priser. Han likte ikke pruting som førte til stor forskjellsbehandling, for noen var flinke til å prute, og det var som oftest de som var mest betalingsdyktige.

KUNSTGJØDSEL

Da bøndene på Jæren startet intensivdrift med planlagt gjødsling, nye metoder og nye vekster, ble Øglænd grunnet sin bakgrunn, samt sin evne til å se fremover, den første i Rogaland som førte kunstgjødsel.

SYKKEL OG KONFEKSJON

1897–98 ble innledningen til en helt ny virksomhet – sykkelen. Øglænds to sønner Jakob og Lars fikk skandinavisk agentur på den amerikanske sykkelen “The World”, og ble opptatt som kompanjonger i familiefirmaet. Far og sønner innså fort at skulle de kunne konkurrere i fremtiden, måtte de starte egen produksjon, og Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

I 1932 ble navnet D.B.S. – forkortelse for “Den beste sykkel” – introdusert, og snart prydet det ovale skiltet med “D.B.S. Jonas Øglænd Sandnes” en stor del av den norske sykkelparken. Da sønnesønnen Sigurd Jonas Øglænd kom hjem fra utlandet i 1922, ble særlig salget av manufakturvarer utvidet, og 1926 besluttet Øglænd å starte egen konfeksjonsfabrikk.

MOTSTANDSFOLK

Med oppfinnsomhet, list og lempe lyktes det å holde virksomheten i gang under okkupasjonen, samtidig som bedriften unngikk å bli en våpenprodusent for tyskerne. Surrogatmaterialer ble brukt der råvarer ikke var å få. Det var rasjonering av klær, og sykler måtte kjøpes på anvisning.

I Jonas Øglænd ble det en utfordring å foreta en mest mulig rettferdig fordeling av den begrensede varemengden. En motstandsgruppe ble etablert blant de ansatte i sykkelfabrikken. Den første illegale avisen i Rogaland «Stridt Folk» så dagens lys, og mange av de ansatte ble arrestert og sendt i fangenskap. Radio var forbudt og ble oppbevart i Øglændkvartalet som delvis var okkupert av tyskerne – men Øglænd åpnet allikevel opp i det skjulte for radiosendinger fra London og hjalp i det stille folk som var hardt ute og trengte støtte.

STØRST I NORGE PÅ DEKORASJON

På 50-60 og 70 tallet var Øglændkvartalets juleutstilling et stort trekkplaster i Sandnes og omegn. Alle ville få med seg avdukingen av den nye juleutstillingen som hvert år ble satt opp i det skjulte. I forbindelse med julen ble det også hengt opp et svært lerret hvor det ble vist Disney-filmer for folket. Øglændkvartalet var selve hjertet i Øglænds imperium. Ekspansjonen fortsatte også etter Jonas Øglænds død, men i 1989 ble sykkelproduksjonen solgt til den svenske produsenten Monark og konfeksjonsbutikkene ble samme år overtatt av Varner-gruppen. I 1982 åpnet Jonas Øglænd Bedriftsmuseum som egen stiftelse. I dag har samlingen en sentral plass i Jærmuseet og Vitensenteret.

– – –

– Jonas Øglænd ble raskt Norges største sykkelfabrikant.

– Øglændkvartalet var selve hjertet i Øglænds imperium.

– – –

Øglænd har betydd mye for mange i Sandnes
– Jan Erik Holmen

Vi har tatt en liten prat med Jan Erik Holmen, en av de som kan historien om Jonas Øglænd best. Holmen, som har arbeidet i konsernet og vært tilknyttet bedriftsmuseumet i over 23 år – har følgende å si om legenden Øglænd.

– Jonas Øglænd var en dyktig handelsmann og gründer, men også en visjonær som kunne sitt fag til fingerspissene. Han var fremtidsrettet og sa ofte selv at han selvsagt bemerket seg hva hans konkurrenter gjorde – men mer hva de ikke gjorde, samt hva de så og ikke så. Alle i konsernet hadde en relasjon til Jonas Øglænd. Bedriftskulturen var unik. Det rådet en iboende stolthet hos alle som arbeidet i konsernet, og en grunnleggende faktor var at ting skulle gjøres skikkelig, forteller Holmen og fortsetter med glimt i øyet.

– En lun bestefar med hvitt skjegg som var glad i Crockett, tenkte sikkert en del yngre om den eldre Øglænd. Men han var full av visdom, kunnskap og
livserfaring – og ble lyttet til. Det sies at han aldri hevet stemmen. Jonas Øglænd har betydd mye for svært mange, ikke bare i Sandnes, men også i Norge.